Le Papillon Kindercoaching

Van Rups naar Vlinder

KLACHTENREGLEMENT ADIONA – KLAGER

Naam coach: Janny van der Bie hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening en aan goede relaties. Bent u als opdrachtgever onverhoopt niet tevreden over de werkwijze of dienstverlening van Janny van der Bie/ Le Papillon Kindercoaching, laat dit zo spoedig mogelijk weten. Hiervoor kunt u zich richten tot Janny van der Bie, eigenaar van Le Papillon Kindercoaching. U ontvangt binnen 48 uur een reactie op de klacht met een bevestiging dat de klacht is binnengekomen.

Aansluitend wordt u binnen twee weken uitgenodigd voor een gesprek waarin de klacht wordt doorgenomen en wordt besproken op welke wijze Janny van der Bie/Le Papillon Kindercoaching de klacht kan verhelpen. Binnen vier weken daarna komt Janny van der Bie/Le Papillon Kindercoaching met een voorstel voor een oplossing. Mocht u samen niet tot een oplossing kunnen komen, dan kunt u uw klacht indienen bij de beroepsorganisatie Stichting ADIONA via klachtenloket@adiona.nl. Deze zal de verdere afhandeling op zich nemen. De klacht en afhandeling worden vertrouwelijk behandeld. De klacht wordt geregistreerd en bewaard tot twee jaar na afhandeling. Na deze periode wordt het dossier vernietigd in verband met de privacy van betrokkenen.

Hieronder treft u (een deel van) het klachtenreglement aan: De volledige versie kunt u downloaden via de ADIONA website (www.adiona.nl).

Klachtencommissie ADIONA

Het bestuur van Stichting ADIONA heeft besloten een klachtenprocedure in het leven te roepen en heeft daarvoor het volgende reglement vastgesteld. Tevens heeft het bestuur de hierin genoemde klachtencommissie ingesteld.

Uitgangspunt

Bij de behandeling van klachten staat centraal het herstel van de verhoudingen tussen de klager en beklaagde. Dat betekent dat eerst geprobeerd wordt om samen tot overeenstemming te komen (eventueel door bemiddeling via het Klachtenloket). Lukt dit niet, dan is een zorgvuldige klachtenprocedure gewenst.

Doelstellingen

De doelstellingen van de klachtenprocedure zijn:

  • het vastleggen en volgen van een procedure om klachten van cliënten     en opdrachtgevers tegen bij de ADIONA aangesloten coaches binnen een redelijke termijn en op zorgvuldige wijze af te handelen;
  • behoud en verbetering van de kwaliteit binnen de beroepsgroep door middel van een professionele klachtenbehandeling;
  • verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtenanalyse, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd het zorgvuldig navolgen van de Gedragscode van ADIONA door bij ADIONA aangesloten coaches.

Taak Klachtencommissie

De taak van de Klachtencommissie is het onderzoeken en beoordelen van en het toezien op de afhandeling van klachten van cliënten of opdrachtgevers van bij ADIONA aangesloten coaches.

 

PDF versie: KLACHTENREGLEMENT ADIONA

 

Chat openen
Heeft u een vraag?
Welkom bij Le Papillon Kindercoaching
Hoi, ik ben Janny, waar kan ik u mee helpen?